project

In de eerste naoorlogse jaren leefde bij één op de drie Nederlanders de wens om in een ander land te wonen. Met het oog op de snelle bevolkingsgroei en de daarmee samenhangende w