About

In de eerste naoorlogse jaren leefde bij één op de drie Nederlanders de wens om in een ander land te wonen. Met het oog op de snelle bevolkingsgroei en de daarmee samenhangende werkgelegenheidsproblematiek, speelde de Nederlandse overheid in op deze verlangens door emigratie jarenlang actief te stimuleren en te faciliteren. Maatschappelijke organisaties waren zowel bij de vorming als bij de uitvoering van dit beleid betrokken. Uiteindelijk zou bijna een half miljoen Nederlanders naar nieuwe, overzeese vaderlanden vertrekken in de jaren 1945-1967.